Giấy Ảnh 1 Mặt 135gsm A4

44.000

  • Quy cách : 26 xấp/thùng
  • Giá sản phẩm : Giá sỉ trên 100 xấp
  • Giá theo số lượng thùng : Liên hệ