Giấy Ảnh 1 Mặt 160gsm A4

50.000

  • Quy cách : 22 xấp/thùng
  • Giá sản phẩm : Giá sỉ trên 100 xấp
  • Giá theo số lượng thùng : Liên hệ