Giấy Ảnh 1 Mặt 115gsm A3

80.000

  • Quy cách : 14 xấp/thùng
  • Giá sản phẩm : Giá sỉ trên 100 xấp
  • Giá theo số lượng thùng : Liên hệ