Giấy Ảnh Kodak Thường 230gsm A4

22.000

  • Quy cách : 50 xấp/thùng
  • Giá sản phẩm : Giá sỉ trên 100 xấp
  • Giá theo số lượng thùng : Liên hệ