Giấy Couche Mờ 300gsm A3

112.000

  • Quy cách : 10 xấp/thùng
  • Giá sản phẩm : Giá sỉ trên 100 xấp
  • Giá theo số lượng thùng : Liên hệ