Giấy Ảnh 10×15 Thường 230gsm

34.000

  • Quy cách : 48 xấp/thùng
  • Giá sản phẩm : Giá sỉ trên 100 xấp
  • Giá theo số lượng thùng : Liên hệ