Màng ép plastic CMND (67*97) – 160 mic

26.000

  • Giá sản phẩm áp dụng trên 100 xấp
  • Số lượng 100 tờ/xấp
  • Giá theo số lượng : Liên hệ
Danh mục: