Màng ép Plastic A4 (22*31) – 80mic

90.000

  • Giá sản phẩm áp dụng trên 100 xấp
  • Số lượng 100 tờ/xấp
  • Giá theo số lượng : Liên hệ
Danh mục: