Màng ép plastic A3 ( 31×44 ) – 80 mic

190.000

  • Giá sản phẩm áp dụng trên 100 xấp
  • Số lượng 100 tờ/xấp
  • Giá theo số lượng : Liên hệ
Danh mục: