Giấy Ảnh 10×15 RC 260gsm

64.000

  • Quy cách : 56 xấp/thùng
  • Giá sản phẩm : Giá sỉ trên 100 xấp
  • Giá theo số lượng thùng : Liên hệ