Màng Ép Plastic A4 (20×30) (37 Mic)

50.000 44.000

  • Giá sỉ từ 100 xấp trở lên
  • Số lượng 100 tờ/xấp
  • Giá theo số lượng : Liên hệ
Danh mục: