Quy định kích thước khổ giấy

Kích Thước Các Khổ Giấy Thường Dùng

Giấy A theo quy định của ISO 216, được đưa ra trong bảng dưới đây theo 2 đơn vị tính là mm (milimet)